27e Max Taks Vaatsymposium

Datum: 
30-03-2015

Voor meer informatie over het programma kunt u terecht op www.vaatsymposium.nl
Tevens treft u HIER de aankondiging.


Inschrijven vóór 15 februari 2015: € 145,-
Inschrijven vanaf 15 februari 2015: € 165,-

Accreditatie: 

Accreditatie is aangevraagd bij:
* Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
* Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
* ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) tbv MMB'ers (NVMBR)
* Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
* EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners
* Laboranten Klinische NeuroFysiologie (NVLKNF)
* Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten (LVO)
* Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
* Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV)
* Nederlandse Vereniging voor Non-Invasieve Vaatdiagnostiek (VNIVD)

 
Informatie voor sponsoren: 

Wilt u meer informatie ontvangen om met uw firma hierbij aanweizg te zijn? Stuur ons een email!