6e Landelijk symposium palliatieve zorg voor verzorgenden