VATS/multidisciplinair longsymposium 2017

Datum: 
08-11-2017

Klik HIER voor de aankondiging.

Accreditatie: 

Accreditatie is aangevraagd bij:
• de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
• de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
• de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
• de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
• de Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten (LVO)
• de Nederlandse Associatie voor Physician Assistants (NAPA)
• Verpleegkundig Specialisten Register (RSV)